Menu

Nieuws

Saneringsoverleg leidt tot gezonde polder

De grondophoging, die bij de nieuw te bouwen huizen van het Educatief Archeologisch Erf is gerealiseerd, vormt een proef voor verdere sanering van de polder. Dit najaar komen de eerste resultaten van de pilot beschikbaar, die een indicatie van de geschiktheid van saneren door ophoging moeten geven. Direct na het opbrengen van de drie meter grond in spuitvak 5a, vertoonde de grondbult enige zetting, terwijl in de directe omgeving wateropstuwing plaatsvond. Inmiddels is e.e.a.

Moderne tijd wint van de prehistorie

Ongelijke strijd tussen kano’s

Veel bezoekers tijdens de Slag bij Vlaardingen

Op 8 en 9 juni werd de Slag bij Vlaardingen nagespeeld door honderden acteurs. En het is een geweldig succes geworden. Meer dan 30.000 bezoekers trok dit evenement, waar het Rottahuis-in-aanbouw een schitterend decor vormde.

Het Vlaardingencultuurhuis en de ijzertijdkano trok ook veel belangstelling. We konden bijna 9000 gasten verwelkomen.

Vruchtbaar overleg met hondenbezitters

Op 4 juni is er een intensief overleg geweest met een grote groep hondenbezitters, die in de polder hun hond uitlaten. Na een kritische start werd het overleg steeds constructiever. We zijn dan ook heel blij, dat deze bijeenkomst tot concrete actie en afspraken heeft geleid.

Samenwerking houdt polderpaden open

Al langere tijd is bekend, dat een groot deel van het bosbestand in de Broekpolder in slechte staat is. Na de stevige januaristormen van dit jaar heeft eigenaar Staatsbosbeheer (SBB) inspectie uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat er heel veel zo slecht was, dat tot rigoureuze kap moet worden overgegaan of dat grote delen van het bos zouden moeten worden afgesloten.

Bouw Middeleeuwse huizen van start

Vanaf 4 mei wordt er door bouwmeester Leo Wolterbeek en medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden (vakgroep Material Culture Studies van de Faculteit der Archeologiën) gebouwd aan de reconstructies op ware grootte van het Rotta-huis en Spijkenisseboerderij. Na het voorwerk in de afgelopen maanden door de EAE-vrijwilligers, waarbij het bouwhout geschikt is gemaakt voor toepassing, krijgt met name het Rottahuis nu snel vorm.

Proefsanering bijna klaar

Het is een imposante bult geworden, de proefsaneringslocatie die in opdracht van de Provincie Zuid-Holland is aangelegd. Het door de milieudienst DCMR begeleide project, de door aannemer Boskalis uitgevoerde en door ingenieursbureau Sweco te analyseren meetgegevens, zijn de opmaat voor de sanering van een groot deel van de Broekpolder, die door de provincie als spoedlocatie is aangeduid. Samen met alle betrokken partijen werkt het federatiebestuur er hard aan deze noodzakelijke sanering voor de gebruiker zo weinig mogelijk storend te laten verlopen. Tegelijk biedt de sanering ook kansen.

Pagina's