Menu

Nieuws

Veel bezoekers tijdens de Slag bij Vlaardingen

Op 8 en 9 juni werd de Slag bij Vlaardingen nagespeeld door honderden acteurs. En het is een geweldig succes geworden. Meer dan 30.000 bezoekers trok dit evenement, waar het Rottahuis-in-aanbouw een schitterend decor vormde.

Het Vlaardingencultuurhuis en de ijzertijdkano trok ook veel belangstelling. We konden bijna 9000 gasten verwelkomen.

Vruchtbaar overleg met hondenbezitters

Op 4 juni is er een intensief overleg geweest met een grote groep hondenbezitters, die in de polder hun hond uitlaten. Na een kritische start werd het overleg steeds constructiever. We zijn dan ook heel blij, dat deze bijeenkomst tot concrete actie en afspraken heeft geleid.

Samenwerking houdt polderpaden open

Al langere tijd is bekend, dat een groot deel van het bosbestand in de Broekpolder in slechte staat is. Na de stevige januaristormen van dit jaar heeft eigenaar Staatsbosbeheer (SBB) inspectie uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat er heel veel zo slecht was, dat tot rigoureuze kap moet worden overgegaan of dat grote delen van het bos zouden moeten worden afgesloten.

Bouw Middeleeuwse huizen van start

Vanaf 4 mei wordt er door bouwmeester Leo Wolterbeek en medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden (vakgroep Material Culture Studies van de Faculteit der Archeologiën) gebouwd aan de reconstructies op ware grootte van het Rotta-huis en Spijkenisseboerderij. Na het voorwerk in de afgelopen maanden door de EAE-vrijwilligers, waarbij het bouwhout geschikt is gemaakt voor toepassing, krijgt met name het Rottahuis nu snel vorm.

Proefsanering bijna klaar

Het is een imposante bult geworden, de proefsaneringslocatie die in opdracht van de Provincie Zuid-Holland is aangelegd. Het door de milieudienst DCMR begeleide project, de door aannemer Boskalis uitgevoerde en door ingenieursbureau Sweco te analyseren meetgegevens, zijn de opmaat voor de sanering van een groot deel van de Broekpolder, die door de provincie als spoedlocatie is aangeduid. Samen met alle betrokken partijen werkt het federatiebestuur er hard aan deze noodzakelijke sanering voor de gebruiker zo weinig mogelijk storend te laten verlopen. Tegelijk biedt de sanering ook kansen.

FBP in overleg met hondenbezitters

Op 4 juni vindt in de Polderpoort, op initiatief van de Federatie Broekpolder, een bijeenkomst plaats waarbij alle belanghebbende hondeneigenaren worden/zijn uitgenodigd. De Gemeente Vlaardingen wordt gevraagd over de voortgang van de toezeggingen die vorig jaar zijn gedaan te rapporteren. Ook wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de geregeld terugkerende drassigheid in de spuitvakken 5 en 7 toegelicht.

Rottahuis krijgt vorm

De eerste contouren van het Rottahuis in aanbouw zijn zichtbaar. Dit betreft een zo getrouw mogelijke reconstructie van een huis van rond 1000, dat in de bouwput van de Rotterdamse Markthal door het bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) is opgegraven. Medewerkers van de vakgroep Material Culture Studies van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden werken samen met vrijwilligers van de Federatie Broekpolder aan de realisatie van ervan. Neem gerust een kijkje als zij aan het werk zijn. 

Pagina's