Menu

Nieuws

Mountainbikeroute in de Broekpolder

Vlaardingen krijgt een 12 kilometer lange mountainbikeroute in de Broekpolder. De aanleg van de route is onderdeel van de compensatiemaatregelen die genomen worden om met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam de kwaliteiten van Midden-Delfland te behouden en te versterken.

Paddentrek

Het duurzaamheidscentrum zoekt helpende handen voor de paddentrek. Afhankelijk van de temperatuur ontwaken de padden ergens tussen half februari en eind april uit hun winterslaap. Zij trekken van hun droge winterslaapplaats naar een sloot of poel om zich daar voort te planten.

Winterpret in de polder

Met de komst van de sneeuw kwam een einde aan de overvloedige regen die ons land teisterde. Overal stond het grondwater extreem hoog en ook in de Broekpolder was dat te merken. Maar de afgelopen weken was het prachtig en konden we volop genieten van de winterse omstandigheden. Zo werd de uitkijkheuvel in het Klauterwoud een veel bezochte sleeheuvel.

Meld evenementen in de Broekpolder

In onze Broekpolder worden veel activiteiten georganiseerd. Vooral in de periode april/oktober is  er veel drukte die aandacht vragen voor een goede gang van zaken. We hebben het dan over het verkeersaanbod, parkeermogelijkheden, concurrentie bij het gebruik van het Klauterwoud en De Ruigte, drukte op de toegangswegen etc. Dat vraagt om afstemming en coördinatie. De Federatie Broekpolder wil graag een evenementenkalender opstellen en publiceren, zodat we zicht krijgen op de piekmomenten. Zo nodig kunnen we in onderling overleg tot een goede afstemming komen.

Enthousiaste runderschouwers

Een groep van 40 vrijwilligers is ingezet om bij toerbeurt dagelijks de runderen in De Ruigte te controleren. Zij kijken of de beesten er goed bij staan, geen blessures hebben of afwijkingen vertonen. Verder geven ze voorlichting aan de bezoekers van het gebied. Dat wordt op hoge prijs gesteld. Er ontstaan geanimeerde gesprekken en meestal is de conclusie dat Vlaardingen er een prachtig gebied bij heeft gekregen.

Van het bestuur

In onze nieuwsbrief hebben wij het vaak over vrijwilligers en vrijwilligerswerk en dat is niet ten onrechte, want vrijwilligerswerk is belangrijk. Vrijwilligerswerk in de Broekpolder is bovendien onontbeerlijk voor het goed functioneren van de projecten, maar dat niet alleen. In de praktijk blijkt dat mensen die vrijwilligerswerk doen er ook zelf blijer van worden, dus het is echt een win-win situatie.

 

Geocaching in de Broekpolder

Tot de vele toepassingen van de moderne media geldt sinds enige tijd ook het fenomeen van 'Geocaching'. Gewapend met een GPS-ontvanger of een mobiele telefoon met die toepassing kunnen avontuurlijke geesten op zoek gaan naar verborgen 'caches' ook wel schatjes genoemd: een capsule, flesje, buisje of andere container waarin een schriftelijke boodschap en soms ook een bijzonder en/of toepasselijk objectje. Het vinden is niet eenvoudig. Via internet ontvangen de deelnemers aanwijzingen die met enige inventiviteit, nadenken en het opzoeken van de juiste coördinaten naar de cache leiden.

Pagina's