Menu

Nieuws

Vrijwillige bosmaaiers gezocht

Regelmatig werken vrijwilligers van de Federatie Broekpolder in het natuurkerngebied De Ruigte, om wandelpaden vrij te houden van ongewenste begroeiing en het uitvoeren van kleine reparaties aan hekwerk en dergelijke. Onlangs is een flink stuk van De Ruigte mechanisch gemaaid. De groep is vrij klein en we zoeken op korte termijn mensen die aan dit werk een bijdrage willen leveren. We zoeken maaiers en mensen die helpen bij het rasteren en achter de maaiers het gemaaide gewas uit de schrikdraden te halen. Interesse?

Bouw Rottahuis vordert

De bouw van het Rottahuis vordert gestaag. De vlechtwerkwanden zijn voor een belangrijk deel geleemd en met de daksporen en rietlatten begint het steeds meer een compleet huis te worden. Eind augustus/september gaat het riet er op, dat dan op de grootste lengte is. Tegen die tijd hopen we ook het terrein voor het nieuwsgierige publiek open te stellen. Dat is tot nu toe niet mogelijk geweest. Als het Rottahuis klaar is, gaan we verder met de bouw van de Spijkenisseboerderij.

Bomenkap en –snoei in de polder

Zoals in veel delen van Vlaardingen, moeten ook in de Broekpolder bomen worden gekapt of gesnoeid. Eén van de oorzaken is de essentaksterfte. Ook een fors aantal populieren is aan het eind van hun levenscyclus. Staatsbosbeheer heeft in de polder een aantal informatiebordjes geplaatst met de volgende tekst.

In dit bos wordt een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Sommige bomen langs wegen en paden zijn in zodanig slechte conditie, dat ze gekapt of gesnoeid moeten worden. Het gaat vooral om essen, die zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte, en populieren.

Mutaties in bestuur Federatie

Bezige bij Joop van Papeveld neemt na enige jaren forse inzet, afscheid van het bestuur van de Federatie Broekpolder. Gelukkig blijft hij als bestuurslid van de Stichting Het Klauterwoud en de Broekpoldervrienden nauw bij de polder en de Federatie betrokken. Bedankt Joop!

Tot het bestuur is Aarnout van Deursen toegetreden, Hij neemt de post van het penningmeesterschap van Wim Meijer over, die als algemeen bestuurslid actief blijft. Aarnout is al jarenlang broekpoldergids en kent de polder op zijn duimpje. Succes Aarnout!

Founder Gerrit Meijer (1932-2018) overleden

Op 16 juli vond op zijn golfclub Kralingen de herdenkingsbijeenkomst van de onlangs overleden Gerrit Meijer plaats. Gerrit was, hoewel niet meer woonachtig in Vlaardingen, zeer betrokken bij de Broekpolder. Met name het onderwerp sport had daarbij, als oud-schaatser, hockeyer en cricketer, zijn warme belangstelling. Maar ook vanuit zijn lidmaatschap van de Lionsclub Vlaardingen (initiatiefnemers van het Klauterwoud) lag er een stevige lijn.

Saneringsoverleg leidt tot gezonde polder

De grondophoging, die bij de nieuw te bouwen huizen van het Educatief Archeologisch Erf is gerealiseerd, vormt een proef voor verdere sanering van de polder. Dit najaar komen de eerste resultaten van de pilot beschikbaar, die een indicatie van de geschiktheid van saneren door ophoging moeten geven. Direct na het opbrengen van de drie meter grond in spuitvak 5a, vertoonde de grondbult enige zetting, terwijl in de directe omgeving wateropstuwing plaatsvond. Inmiddels is e.e.a.

Moderne tijd wint van de prehistorie

Ongelijke strijd tussen kano’s

Pagina's