Menu

Nieuws

Schenking Rotaryclub Rhoon-Barendrecht

Klauterwoud ontvangt een mooi bedrag voor het toegankelijk maken voor kinderen met beperking

Het Klauterwoud in Vlaardingen (Broekpolder) heeft van de Rotaryclub Rhoon-Barendrecht een schenking ontvangen van € 60.740,=. Dit was de opbrengst van het jaarlijkse charity dinner waarbij een veiling werd gehouden en de opbrengst voor dit goede doel was bestemd.

De avond  werd gepresenteerd door Lucille Werner die de deelnemers wist te inspireren tot diep in de buidel te tasten. De opbrengst werd uit eindelijk het dubbele van wat normaal gesproken werd verwacht.

Onderzoek DCMR

De milieudienst Rijnmond doet onderzoek naar asbestverdacht materiaal op de terp bij het Educatief Archeologisch Erf.

De Federatie Broekpolder is over het onderzoek van DCMR geïnformeerd. We houden het onderzoek nauwlettend in de gaten. Zodra er nieuwe informatie over het onderzoek bekend wordt, laten we als bestuur van de Federatie Broekpolder dit weten via onze website.

Lees het volledige bericht over het onderzoek van DCMR.

NLdoet vrijwilligers: bedankt voor jullie steun en inzet

Ondanks de slechte weersverwachtingen zijn we met 20 gemotiveerde vrijwilligers aan de gang gegaan en hebben een berg werk verzet. Met de enthousiaste ondersteuning van medewerkers van de gemeente is het ook een heel leerzame dag geworden. Adventure Vlaardingen heeft ons gastvrij ontvangen, ondersteund en van een heerlijke lunch voorzien. En voor de Klauterwoud vrijwilligers is het een geweldig motiverende en gezellige happening geworden en voor herhaling vatbaar.

Sanering, bosomvorming en herinrichting

Naar aanleiding van de commotie over een artikel in Groot Vlaardingen aangaande de sanering en herinrichting van de Broekpolder het volgende:

Cursus Natuur Ontdekken

Ben je graag in de natuur? En zou je nog veel meer over de natuur willen weten? Onder leiding van bevlogen natuurgidsen kun je deelnemen aan de:

Cursus Natuur Ontdekken

Dunning bossen langs Klokbekerpad

Langs het Klokbekerpad zijn ongeveer 10 esdoorns geblest (voorzien van een rood teken). Deze maken deel uit van een esdoornvak, dat conform de bosvisie gedund moet worden. De benodigde dunning is uitgesteld vanwege planvorming rond de sanering van het gebied. Zolang er geen zekerheid is m.b.t. het wel of niet saneren van dit gebiedsdeel, gaat Staatsbosbeheer (SBB) niet investeren in deze werkzaamheden.

Extra bodemonderzoek in de polder

In december wordt er aanvullend bodemonderzoek in de Broekpolder gedaan door het bureau dat het saneringsonderzoek voor de Broekpolder uitvoert. Er worden monsters genomen en peilbuizen geslagen. Dit gebeurt verspreid in het gebied. Een week later worden de peilbuizen bemonsterd. Doel van het onderzoek is om een bepaalde stof te onderzoeken die nog niet eerder was onderzocht in het gebied.

Pagina's