Menu

Nieuws

Scouting presenteert nieuwe clubhuizen

Scouting Vlaardingen presenteerde onlangs de plannen voor de nieuwe clubhuizen die langs de Vlaardinger Vaart moeten worden gebouwd. Op deze voorlichtingsbijeenkomst kwamen o.a. vertegenwoordigers van verenigingen uit de Broekpolder en bewoners van de ‘overzijde’, de appartementengebouwen Hoylede 1 & 2 af.

Uw gegevens in de Federatieadministratie

Sinds 25 mei is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht, de Europese wetgeving voor de privacy van de burger. De Federatie Broekpolder gebruikt uw gegevens voor verzending van deze Nieuwsbrief en houdt een contactgegevensbestand bij ten behoeve van het onderhouden van het netwerk en het beleggen van vergaderingen en anderssoortige bijeenkomsten. n de meeste gevallen gaat het om e-mailadressen, soms gebruiken wij ook uw huisadres en/of telefoonnummer(s).

Hondenoverleg krijgt vaste vorm

Enkele jaren geleden is er intensief overleg geweest met hondenbezitters over de mogelijkheden en onmogelijkheden in het hondenlosloopgebied in de Broekpolder. In een tweetal goed bezochte bijeenkomsten is toen samen met de gemeente een plan gemaakt om een aantal verlangens van de hondenbaasjes te realiseren. Helaas is daar, om allerlei redenen, weinig van terecht gekomen. De Federatie Broekpolder heeft regelmatig pogingen ondernomen om de realisatie van afspraken te verwezenlijken, maar dat lukte haar niet.

Rottahuis nadert voltooiing

Het riet is op volle lengte en daarmee geschikt om gemaaid te worden ten behoeve van de dakbedekking van het Rottahuis. Het dak wordt vleiend gedekt, dat wil zeggen dat het riet vlak op de rietlatten wordt gelegd en met twijgen wordt vastgeklemd. Van de gemeente is toestemming verkregen riet uit de Broekpolder te halen, waarmee we de gemeenschap weer maaikosten besparen! Een klassieke win-winsituatie dus en een goed verhaal om te laten zien dat dergelijke huizen met materialen uit de directe omgeving werden gebouwd.

Maatregelen bij proef bodemsanering Broekpolder

Op de plek van het nieuw aan te leggen Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen doet de provincie Zuid-Holland een proef bodemsanering. De DCMR voert de proef uit in overleg met de Federatie Broekpolder en de gemeente Vlaardingen. De proef startte maart 2018 met het aanleggen van een terp van grond, waarop het Rottahuis en het Spijkenisserhuis worden nagebouwd. Nu blijken de terp en het talud op een aantal plaatsen instabiel. Hierdoor moet een aantal maatregelen worden genomen.

Steunberm

Veiligheidskap bos Broekpolder

Staatsbosbeheer voerde begin juni een boomveiligheidscontrole uit in de Broekpolder. In het bos in het noordwestelijke deel van de Broekpolder zijn langs wegen en paden bomen gemarkeerd die mogelijk een risico vormen. Het gaat hier voornamelijk om essen die zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte en populieren. De gemarkeerde bomen worden vanaf half augustus weggehaald of gesnoeid.

Essentaksterfte en populieren

Website ook geschikt voor smartphone

De website van de Federatie Broekpolder is een klein beetje aangepast. In de eerste plaats zijn lettertype, regelafstand en lettergrote iets groter. Verder past de website zich nu aan, aan het formaat van het scherm van een smartphone, wat het lezen makkelijker maakt.

Pagina's