Menu

Nieuws

Bestuursmutaties

Na hier goed over nagedacht te hebben heeft Jeroen ter Brugge besloten als secretaris en lid uit het bestuur van de federatie te treden. Zoals hij zelf zegt: ‘Het heilige vuur is eruit en de directe aanleiding is mijn slechte gevoel bij de ontwikkelingen binnen de Coöperatieve Vereniging. Ondanks alle ongetwijfeld goede bedoelingen zal de CV onherroepelijk afbreuk aan de uitgangspunten van het burgerinitiatief doen en daar heb ik grote moeite mee.’ Jeroen bedankt alle vrijwilligers, (mede-) bestuursleden en relaties waarmee hij in de afgelopen jaren heeft samengewerkt.

Doe mee, Stem Ef Bee Pee!

Vindt u ook dat de Federatie Broekpolder (FBP) in de afgelopen jaren goed werk heeft verricht voor onze Vlaardingse samenleving? Dat er daardoor een prachtige, duurzame Broekpolder is ontstaan? Dat de vele vrijwilligers die dat gezamenlijk gerealiseerd hebben waardering verdienen? Doe dan mee met de Meer dan handen vrijwilligersprijzencompetitie en stem voor de FBP! 

Dwalen in het Duister

Op vrijdag 19 oktober werd voor de tweede keer de jeugdactiviteit Dwalen in het Duister georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Abra van der Velden en haar team hebben er hun handen vol aan gehad, maar met succes. Ruim 150 kinderen zwierven in de schemering en het donker door het Klauterwoud. En gezien de reacties direct na de tocht en later via Facebook vonden de deelnemertjes het ook prachtig. Er zijn al opties genomen voor de volgende keer!

Het dak gaat erop

Het Rottahuis is bijna winterklaar. Het riet ligt op het dak en zeer binnenkort gaat ook de nokafdekking (in de vorm van riet en plaggen) er op. Hierna volgt de inrichting van het huis. Hoewel de opgravingsresultaten hier geen aanwijzingen voor bevatten, immers bovengronds, hebben we besloten een zoldering aan te brengen. De ruimte in de kap is namelijk dermate groot dat een functioneel gebruik hiervan met een planken vloer voor de hand ligt.

Succesvolle Archeologiedag(en)

Op 14 oktober deed het EAE mee met de Nationale Archeologiedagen. Daags ervoor konden belangstellenden zich aan de plaatselijke archeologie laven in het gemeentelijk archeologiedepot boven de bibliotheek en de zondag was voor het EAE gereserveerd. Ongeveer 300 bezoekers wisten het EAE te vinden, een heel mooie opkomst! Vijfmaal werd vanuit het Vlaardingencultuurhuis een expeditie naar het in aanbouw zijnde Rottahuis ondernomen, waar ruimschoots gebruik van werd gemaakt.

Scouting presenteert nieuwe clubhuizen

Scouting Vlaardingen presenteerde onlangs de plannen voor de nieuwe clubhuizen die langs de Vlaardinger Vaart moeten worden gebouwd. Op deze voorlichtingsbijeenkomst kwamen o.a. vertegenwoordigers van verenigingen uit de Broekpolder en bewoners van de ‘overzijde’, de appartementengebouwen Hoylede 1 & 2 af.

Uw gegevens in de Federatieadministratie

Sinds 25 mei is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht, de Europese wetgeving voor de privacy van de burger. De Federatie Broekpolder gebruikt uw gegevens voor verzending van deze Nieuwsbrief en houdt een contactgegevensbestand bij ten behoeve van het onderhouden van het netwerk en het beleggen van vergaderingen en anderssoortige bijeenkomsten. n de meeste gevallen gaat het om e-mailadressen, soms gebruiken wij ook uw huisadres en/of telefoonnummer(s).

Pagina's