Menu

Nieuws

Tarief wandelingen per 1 januari

De tarieven voor deelname aan de wandelingen die de broekpoldergidsen organiseren, gaan per 1 januari 2019 omhoog. De wandelaars dragen dan € 4 per persoon af. Mensen die in het bezit zijn van een geldige vrijwilligerspas betalen op vertoon € 2 per persoon.

Eén van de redenen is het vervallen van de financiële bijdragen van de gemeente Vlaardingen en de provincie Zuid-Holland. De opbrengsten worden gebruikt om de gidsen te scholen, van kleding te voorzien en andere faciliteiten.

Werken aan een toekomstbestendige Broekpolder

Hoewel in deze schitterende zomer de groei in de polder is stilgevallen, zijn de ontwikkelingen in de polder gewoon doorgegaan. In de afgelopen tijd is er veel overleg geweest over de kap in het SBB-deel (Staatsbosbeheer)van de polder, er zijn nieuwe initiatieven om de bosomvorming in dat gebied te verwezenlijken besproken, de sanering van de polder gaat in de maand oktober zijn definitieve vorm krijgen, plannen voor het veranderen van de waterhuishouding in de polder zijn in de maak en het overleg met het hondenplatform krijgt gestalte.

Bestuursmutaties

Na hier goed over nagedacht te hebben heeft Jeroen ter Brugge besloten als secretaris en lid uit het bestuur van de federatie te treden. Zoals hij zelf zegt: ‘Het heilige vuur is eruit en de directe aanleiding is mijn slechte gevoel bij de ontwikkelingen binnen de Coöperatieve Vereniging. Ondanks alle ongetwijfeld goede bedoelingen zal de CV onherroepelijk afbreuk aan de uitgangspunten van het burgerinitiatief doen en daar heb ik grote moeite mee.’ Jeroen bedankt alle vrijwilligers, (mede-) bestuursleden en relaties waarmee hij in de afgelopen jaren heeft samengewerkt.

Doe mee, Stem Ef Bee Pee!

Vindt u ook dat de Federatie Broekpolder (FBP) in de afgelopen jaren goed werk heeft verricht voor onze Vlaardingse samenleving? Dat er daardoor een prachtige, duurzame Broekpolder is ontstaan? Dat de vele vrijwilligers die dat gezamenlijk gerealiseerd hebben waardering verdienen? Doe dan mee met de Meer dan handen vrijwilligersprijzencompetitie en stem voor de FBP! 

Dwalen in het Duister

Op vrijdag 19 oktober werd voor de tweede keer de jeugdactiviteit Dwalen in het Duister georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Abra van der Velden en haar team hebben er hun handen vol aan gehad, maar met succes. Ruim 150 kinderen zwierven in de schemering en het donker door het Klauterwoud. En gezien de reacties direct na de tocht en later via Facebook vonden de deelnemertjes het ook prachtig. Er zijn al opties genomen voor de volgende keer!

Het dak gaat erop

Het Rottahuis is bijna winterklaar. Het riet ligt op het dak en zeer binnenkort gaat ook de nokafdekking (in de vorm van riet en plaggen) er op. Hierna volgt de inrichting van het huis. Hoewel de opgravingsresultaten hier geen aanwijzingen voor bevatten, immers bovengronds, hebben we besloten een zoldering aan te brengen. De ruimte in de kap is namelijk dermate groot dat een functioneel gebruik hiervan met een planken vloer voor de hand ligt.

Succesvolle Archeologiedag(en)

Op 14 oktober deed het EAE mee met de Nationale Archeologiedagen. Daags ervoor konden belangstellenden zich aan de plaatselijke archeologie laven in het gemeentelijk archeologiedepot boven de bibliotheek en de zondag was voor het EAE gereserveerd. Ongeveer 300 bezoekers wisten het EAE te vinden, een heel mooie opkomst! Vijfmaal werd vanuit het Vlaardingencultuurhuis een expeditie naar het in aanbouw zijnde Rottahuis ondernomen, waar ruimschoots gebruik van werd gemaakt.

Pagina's