Menu

Nieuws

Sanering, bosomvorming en herinrichting

Naar aanleiding van de commotie over een artikel in Groot Vlaardingen aangaande de sanering en herinrichting van de Broekpolder het volgende:

Cursus Natuur Ontdekken

Ben je graag in de natuur? En zou je nog veel meer over de natuur willen weten? Onder leiding van bevlogen natuurgidsen kun je deelnemen aan de:

Cursus Natuur Ontdekken

Dunning bossen langs Klokbekerpad

Langs het Klokbekerpad zijn ongeveer 10 esdoorns geblest (voorzien van een rood teken). Deze maken deel uit van een esdoornvak, dat conform de bosvisie gedund moet worden. De benodigde dunning is uitgesteld vanwege planvorming rond de sanering van het gebied. Zolang er geen zekerheid is m.b.t. het wel of niet saneren van dit gebiedsdeel, gaat Staatsbosbeheer (SBB) niet investeren in deze werkzaamheden.

Extra bodemonderzoek in de polder

In december wordt er aanvullend bodemonderzoek in de Broekpolder gedaan door het bureau dat het saneringsonderzoek voor de Broekpolder uitvoert. Er worden monsters genomen en peilbuizen geslagen. Dit gebeurt verspreid in het gebied. Een week later worden de peilbuizen bemonsterd. Doel van het onderzoek is om een bepaalde stof te onderzoeken die nog niet eerder was onderzocht in het gebied.

Educatief Erf trekt veel bezoek in 2018

In 2018 hebben, mede door het succes van de Slag bij Vlaardingen, bijna 15.000 bezoekers een bezoek gebracht aan het Educatief Archeologisch Erf. 13,5 duizend bezoekers maakten gebruik van de gratis openingstijden op zondagmiddagen tussen 12.00 en 15.00 uur en tijdens specifieke evenementen. 1500 bezoekers (meest schoolklassen) kwamen op afspraak en maakten gebruik van de mogelijkheden voor een op maat gemaakt programma, zoals het deelnemen aan clinics, pijl en boogschieten, potten kleien, vuur maken etc.

Nog veel onzekerheden over sanering Broekpolder

Het overleg over de sanering van de Broekpolder gaat gestaag door. De Federatie Broekpolder onderhandelt daarover samen met de gemeente Vlaardingen en Staatsbosbeheer over de te nemen acties. In het overleg zijn de provincie Zuid-Holland, DCMR en het Hoogheemraadschap Delfland de belangrijkste gesprekspartners. Er worden nu allerlei afwegingen gemaakt om een zo reëel mogelijke vorm van sanering te vinden. Het is nu nog geen uitgemaakte zaak dat er daadwerkelijk tot een uitgebreide sanering wordt overgegaan.

Kudde hooglanders verkleind

Onlangs zijn de Schotse hooglanders voor controle bijeen gedreven. Van de kalveren wordt dan o.a. haar getrokken om het DNA vast te stellen. Ook krijgen zij oormerken. Deze actie wordt uitgevoerd door Free Nature, de eigenaar van de kudde, in samenwerking met de vrijwillige runderschouwers.

Er zijn 17 dieren afgevoerd. De meeste zijn naar het slachthuis gebracht. De keuze werd mede bepaald door de conditie en het gedrag van de dieren. Er is nu een prachtige kudde van 38 runderen, die probleemloos de winter kan doorstaan.

Pagina's