Menu

Nieuws

Informatie over de eikenprocessierups

De komende weken worden eikenprocessierupsen zichtbaar door hun nesten en kunnen ze overlast gaan geven. Er zijn veel factoren van invloed op de aantallen en het verspreiden van deze rups, zoals de veelvuldige aanplant van eiken langs wegen en de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Daarnaast speelt ook klimaatverandering een belangrijke rol. Welke invloeden hebben weer en klimaat op de processierups?

Informatie over de Japanse duizendknoop

Vlaardingen is dol op groen. Maar de groene wouden die opschieten als de Japanse duizendknoop de kop op steekt, die zijn minder welkom. Lees hier waarom we dit plantje in Vlaardingen graag een kopje kleiner maken en wat u kunt doen om daarbij te helpen.

Probleemplant

Waarom in de Japanse duizendknoop een probleemplant?

Update werkzaamheden Broekpolderweg

In april informeerden we u over de werkzaamheden die bouwconsortium BAAK uitvoert op de Broekpolderweg ter hoogte van de scoutingterreinen en de volkstuinen. De wegsituatie wordt hier aangepast zodat er in de middenberm een rioolpersleiding kan worden vervangen en er een tweede rioolleiding kan worden aangelegd. 

Tot eind van het jaar werkzaamheden aan Broekpolderweg

Vanaf eind april 2020 legt bouwconsortium BAAK in opdracht van de gemeente Vlaardingen een nieuwe rioolpersleiding aan onder de Broekpolderweg en vervangt tegelijkertijd de bestaande leiding die daar ligt. De parkeerplaatsen en de zuidelijke rijbaan van de Broekpolderweg, ter hoogte van de scouting en de volkstuinen, zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. Om het gebied bereikbaar te houden, verbreedt de aannemer tijdelijk de noordelijke rijbaan. Bij de gemeentewerf en langs de Kooikersweg legt BAAK tijdelijke parkeerterreinen aan. De werkzaamheden duren tot het einde van 2020. 

Blog: Fotografie in de Broekpolder - LillyMay Photography

Ik ben LillyMay van LillyMay Photography en ik ben fotografe. Ik doe voornamelijk fotografie van gezinnen en families. Ouders, kinderen, baby’s, opa’s & oma’s en soms huisdieren. Daarnaast fotografeer ik regelmatig bruiloften en zakelijke portretten. De Broekpolder is een heel leuk gebied om te fotograferen. Waarom? Omdat je daar heel veel verschillende achtergronden hebt. Het is ruig en tegelijkertijd lekker los en vrij. De combinatie van groen, bos, planten en water dient als een mooie locatie om foto’s te maken. 

Toekomstvisie gemeente Vlaardingen 2020-2040

In 2019 is de Gemeente Vlaardingen met heel veel mensen in gesprek gegaan. Inwoners, ondernemers en organisaties gaven hun kijk op de toekomst van onze stad. Een veelzijdige kijk, maar wat opvalt zijn juist ook de overeenkomsten. Mensen met heel verschillende achtergronden, leeftijden en levensstijlen die los van elkaar dezelfde onderwerpen als belangrijk bestempelen zoals een woningaanbod dat aansluit bij verschillende groepen bewoners, een levendige binnenstad en een groene Broekpolder.

Nieuwe rioolpersleidingen onder Broekpolderweg leiden tot gewijzigde verkeerssituatie

Vanaf april 2020 legt bouwconsortium BAAK in opdracht van de gemeente Vlaardingen een nieuwe rioolpersleiding aan onder de Broekpolderweg en vervangt tegelijkertijd de bestaande leiding die daar ligt. De parkeerplaatsen en de zuidelijke rijbaan van de Broekpolderweg zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. Om het gebied bereikbaar te houden verbreedt de aannemer tijdelijk de noordelijke rijbaan. Bij de gemeentewerf en langs de Kooikersweg legt BAAK tijdelijke parkeerterreinen aan. De werkzaamheden duren tot het einde van 2020.

Pagina's