Menu

Nieuws

Broekpolder woningvrij

In het geïndustrialiseerde West-Nederland is een gebied zonder wegen en bebouwing een grote bijzonderheid. Een welkome oase van rust. In Vlaardingen zijn we blij met de parken die we hebben, maar de Broekpolder is van een ander kaliber: daar krijgt de natuur alle ruimte om zich vrij en onbelemmerd te ontwikkelen. Een zeldzaamheid in de hele regio. Hier kan je even loskomen van de drukte van de stad in een, voor de gehele regio, uniek uitgestrekt natuurgebied zonder wegen en gebouwen.

In het zonnetje: Adventure Vlaardingen!

EVEN VOORSTELLEN:
Mijn naam is Hans van der Have en ik ben de eigenaar en oprichter van Adventure Vlaardingen. 

Informatie over de eikenprocessierups

De komende weken worden eikenprocessierupsen zichtbaar door hun nesten en kunnen ze overlast gaan geven. Er zijn veel factoren van invloed op de aantallen en het verspreiden van deze rups, zoals de veelvuldige aanplant van eiken langs wegen en de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Daarnaast speelt ook klimaatverandering een belangrijke rol. Welke invloeden hebben weer en klimaat op de processierups?

Informatie over de Japanse duizendknoop

Vlaardingen is dol op groen. Maar de groene wouden die opschieten als de Japanse duizendknoop de kop op steekt, die zijn minder welkom. Lees hier waarom we dit plantje in Vlaardingen graag een kopje kleiner maken en wat u kunt doen om daarbij te helpen.

Probleemplant

Waarom in de Japanse duizendknoop een probleemplant?

Update werkzaamheden Broekpolderweg

In april informeerden we u over de werkzaamheden die bouwconsortium BAAK uitvoert op de Broekpolderweg ter hoogte van de scoutingterreinen en de volkstuinen. De wegsituatie wordt hier aangepast zodat er in de middenberm een rioolpersleiding kan worden vervangen en er een tweede rioolleiding kan worden aangelegd. 

Tot eind van het jaar werkzaamheden aan Broekpolderweg

Vanaf eind april 2020 legt bouwconsortium BAAK in opdracht van de gemeente Vlaardingen een nieuwe rioolpersleiding aan onder de Broekpolderweg en vervangt tegelijkertijd de bestaande leiding die daar ligt. De parkeerplaatsen en de zuidelijke rijbaan van de Broekpolderweg, ter hoogte van de scouting en de volkstuinen, zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. Om het gebied bereikbaar te houden, verbreedt de aannemer tijdelijk de noordelijke rijbaan. Bij de gemeentewerf en langs de Kooikersweg legt BAAK tijdelijke parkeerterreinen aan. De werkzaamheden duren tot het einde van 2020. 

Pagina's