Menu

Nieuws

Nieuwe rioolpersleidingen onder Broekpolderweg leiden tot gewijzigde verkeerssituatie

Vanaf april 2020 legt bouwconsortium BAAK in opdracht van de gemeente Vlaardingen een nieuwe rioolpersleiding aan onder de Broekpolderweg en vervangt tegelijkertijd de bestaande leiding die daar ligt. De parkeerplaatsen en de zuidelijke rijbaan van de Broekpolderweg zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. Om het gebied bereikbaar te houden verbreedt de aannemer tijdelijk de noordelijke rijbaan. Bij de gemeentewerf en langs de Kooikersweg legt BAAK tijdelijke parkeerterreinen aan. De werkzaamheden duren tot het einde van 2020.

Bouwbericht BAAK

Ruimte maken voor verbreding A20 bij Vlaardingen

Om ruimte te maken voor rioleringswerkzaamheden ten behoeve van de Blankenburgverbinding is het noodzakelijk dat er in februari en maart langs de A20 en de Broekpolderweg bij Vlaardingen bomen worden verwijderd. Daarna vindt archeologisch onderzoek plaats om eventuele archeologische vondsten veilig te stellen. Alle verwijderde bomen worden gecompenseerd met nieuw aan te planten bomen.

Inschrijving cursus Natuur Ontdekken

Geniet jij ook altijd van de natuur en wil je meer daarover weten? Of doe je al vrijwilligerswerk op het gebied van natuurbelevingsactiviteiten, of wil je als natuur(groot-)ouder helpen bij natuuractiviteiten op de basisschool en wil je  jouw kennis uitbreiden?

Donatie van Rabobank voor Klauterwoud

Het bestuur van het Klauterwoud heeft een cheque in ontvangst mogen nemen van de Rabobank voor verdere ontwikkeling van het struingebied.

Een bedrag van € 4.840,00 werd aan Joop van Papeveld en Kees van der Windt overhandigd door personeelsleden van de bank. Het betreft een donatie uit het Fonds van de Rabobank Rotterdam.

Schotse Hooglanders in de Broekpolder

In natuur- en recreatiegebied Broekpolder leeft een grote kudde Schotse Hooglanders. Deze prachtige runderen zijn schitterend om te zien, maar hebben ook een belangrijke functie. De Schotse Hooglanders zorgen er namelijk voor dat de Broekpolder niet helemaal dichtgroeit maar een begaanbaar gebied blijft. Omdat zij dagelijks veel grazen en lopen, ontstaan er open plekken en zogenaamde ‘olifantenpaadjes’, waar bezoekers dankbaar gebruik van kunnen maken. Zonder de Schotse Hooglanders zouden de Gemeente Vlaardingen en Staatsbosbeheer veel meer aan het onderhoud in de polder moeten doen.

Incident met grote grazer in natuurgebied de Maashorst

In natuurgebied de Maashorst heeft zich een incident voorgedaan tussen een wandelaar en een Tauros stier. De persoon in kwestie is daarbij op de horens genomen en ernstig gewond per ambulance afgevoerd. Volgens de media lag de oorzaak in het feit dat de betreffende persoon erg dicht bij de stier kwam om een mooie foto te maken.  

Bezoek de Broekpolder!

De Broekpolder is een groot groen natuur- en recreatiegebied in de stad Vlaardingen met enorm veel mogelijkheden. Het is ruim 400 hectare groot en beslaat maar liefst een kwart van het Vlaardings grondgebied.

Pagina's