Menu

Masamuda

De Vlaardingencultuur is een periode uit de Nieuwe Steentijd (ca. 3000 vóór Christus). Deze cultuur is vernoemd naar de resten die eind jaren ’50 zijn gevonden in de Vlaardingse Westwijk. In Vlaardingen zijn diverse archeologische vondsten gedaan uit verschillende tijdperken. Op Masamuda gaan deze vondsten herleven. Dit doen we door ‘gebouwen’ uit de prehistorie, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd te reconstrueren. Inmiddels is ook de boomstamkano uit de IJzertijd (683 v.Chr.) gereconstrueerd en te zien. De originele kano van meer dan 10 meter lang ligt in Museum Vlaardingen.

Vlaardingencultuurhuis

In de zomer van 2016 is het eerste project afgerond. Studenten van de faculteit Archeologie (vakgroep Material Studies) van de Universiteit Leiden en vrijwilligers van de FBP hebben het Vlaardingencultuurhuis gebouwd. Gestart werd met het afdekken van het bouwterrein met schone grond. Om het huis veilig te houden is er daarna een palissade gebouwd. Op de schone grond zijn inmiddels ook prehistorische akkertjes aangelegd. Bij het huis ligt de 1:1-reconstructie van de boomstamboot/kano uit de Romeinse Tijd, die in 1995 bij het bedrijventerrein Hoogstad is opgegraven. De kano is op authentieke wijze door leden van de archeologische werkgroep Helinium vervaardigd.

In de loop van de komende jaren worden de gebouwen uit de andere periodes gebouwd. Het ontwerpteam Stroming/RAAP heeft het definitief Ontwerp van het Educatief Archeologisch Erf gepresenteerd en de werkzaamheden aan de twee middeleeuwse huizen zijn inmiddels begonnen. 

rotta huis

Om die gebouwen heen wordt bijbehorend landschap uit de tijd van de reconstructies aangelegd. In 2018 was Masamuda een decor bij de herdenking van de ‘Slag bij Vlaardingen’ (1018).

 slag bj vlaardingen

Onderwijs

Samen met onderwijzers uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontwikkelen wij lesprogramma’s. Masamuda werkt hierin samen met Museum Vlaardingen (Erfgoedlab), Het Vlaardings Archeologisch Kantoor (VLAK) en de archeologische werkgroep Helinium (AWN). Voor educatieve lessen met onder andere pijl-en-boogschieten en speerwerpen (duur ca. 1,5 uur), kunt u contact nemen met secretaris@masamuda.nl . De kosten bedragen €4,50 per kind.

Facts

Ingang: Masamuda ligt aan het Klokbekerpad tegenover Watersportvereniging de Callenburgh.
Parkeren: Watersportweg 11 (Bij Polderpoort) GPS coördinaten: breedtegraad: 51.55 lengtegraad: 4.20
Watersportweg 21 (Bij Stichting Survival Vlaardingen) GPS coördinaten: breedtegraad: 51.92 lengtegraad: 4.33
Watersportweg 30-32 (Bij W.S.V. de Callenburgh)
GPS coördinaten: breedtegraad: 51.92 lengtegraad: 4.31
Regels: Honden aan de lijn
Geen vuur op het terrein
Kinderen onder toezicht
Toegang: Het betreden van het gebied is op eigen risico. Regels voor toegang zijn geregeld in artikel  461 Wetboek van Strafrecht.
Openingstijden: Masamuda is iedere zondag van 12.00 uur tot 15.00 uur geopend. Ook als er vrijwilligers aan het werk zijn, bent u van harte welkom.
Contact: Voor bezoek op andere tijden en informatie over educatieve programma’s en boekingen secretaris@masamuda.nl
Vrijwilligers: De Federatie Broekpolder is altijd op zoek naar vrijwilligers. Interesse om vrijwilliger te worden? We horen het graag. Kijk hier voor meer informatie.